Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Læge knytter 6.207 dødsfald til coronavacciner, men styrelsen bag tallet afviser sammenhæng

Faktatjek 10. aug 2021  -  5 min læsetid
Tjekdet
Foto: Vecteezy.com
  • 6.207 dødsfald alene i USA kan kobles til vaccination mod covid-19, skriver den danske læge Thomas Teglgaard i et længere opslag på LinkedIn

  • Skærmbilleder af opslaget deles i stor stil på Facebook, hvor han hyldes for sit mod til at stå frem med sin kritik af coronavacciner og medicinalindustrien

  • Thomas Teglgaard har tallet fra en amerikansk database til indberetning af vaccinebivirkninger, som blandt andre den amerikanske sundhedsstyrelse, CDC, administrerer

  • Men CDC har vurderet de indberettede dødsfald og konkluderet, at der ikke kan konstateres en årsagssammenhæng med covid-19-vaccinerne

  • Alligevel mener Thomas Teglgaard, at tallet er det bedste, vi har, fordi der generelt er stor underrapportering af bivirkninger

Mere end 6.000 dødsfald i USA synes at være knyttet til vaccination mod covid-19.

Sådan skriver læge Thomas Teglgaard i et opslag på sin LinkedIn-profil, der retter kritik mod medicinalindustrien og covid-19-vacciner. Thomas Teglgaard, der er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri, sætter især spørgsmålstegn ved beslutningen om at vaccinere børn mod covid-19.

Hans opslag på LinkedIn har fået flere end 1.000 reaktioner og over 350 kommentarer, og  Facebook deler adskillige brugere desuden skærmbilleder af opslaget og takker ham for at tage bladet fra munden.  

Men en af de første påstande, Thomas Teglgaard kaster sig over i sit opslag, er ikke retvisende. 

De mere end 6.000 dødsfald  helt præcist 6.207  som han henviser til i opslagets indledning, ser nemlig ikke ud til at være knyttet til covid-19-vaccinerne. Det oplyser den amerikanske sundhedsstyrelse, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som Thomas Teglgaard bruger som kilde på oplysningen. Tvivlsomme vaccinedødsfald

Thomas Teglgaard skriver i kommentarsporet til sit opslag, at de 6.207 dødsfald fremgår af VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), som er en amerikansk database for indrapportering af vaccinebivirkninger.

Og CDC, der blandt andre administrerer databasen, skriver ganske rigtigt på deres hjemmeside, at 6.207 dødsfald blandt covid-19-vaccinerede er blevet indrapporteret til VAERS mellem 14. december 2020 og 19. juli 2021.

Men CDC skriver i samme ombæring også, at de ved en gennemgang af de indberettede dødsfald ikke finder en kobling til covid-19-vaccinerne.

"En gennemgang af tilgængelig klinisk information inklusiv dødscertifikater, obduktion og sundhedsjournaler har ikke påvist en årsagssammenhæng til covid-19-vacciner," står der på CDC's hjemmeside.

De fremgår også, at indrapporteringer af bivirkninger til VAERS som følge af vaccination  herunder dødsfald  ikke er ensbetydende med, at vaccinerne faktisk har forårsaget de indrapporterede sundhedsproblemer. Databasens indhold er nemlig blandt andet oprettet af “personer, som indsender rapporter om deres oplevelser”, og informationerne på siden kan derfor være “ufuldendte, upræcise, tilfældige eller udokumenterede,” skriver CDC.

CDC påpeger dog, at undersøgelser generelt tyder på, at der er en mulig sammenhæng mellem Johnson & Johnson-vaccinen og blodpropper, der har forårsaget dødsfald. Johnson & Johnson-vaccinen er ikke en del af det offentlige danske vaccinationsprogram. 

VACCINEDØDSFALD I DANMARK

I Danmark har Lægemiddelstyrelsen, der blandt andet står for at behandle indberetninger om bivirkninger, i alt behandlet 106 indberettede dødsfald efter vaccination med vacciner fra enten Pfizer, Moderna, AstraZeneca eller Johnson & Johnson. I alle tilfælde på nær to beskrives det som “overvejende sandsynligt,” at dødsfaldene skyldes andre forhold end vaccinen. 

 

De sidste to dødsfald er forekommet hos personer, der var vaccineret med AstraZeneca-vaccinen, og her skriver Lægemiddelstyrelsen, at de to dødsfald er relateret til “et usædvanligt sygdomsbillede med blodpropper” efter vaccinationen. Lægemiddelstyrelsen er bekendt med yderligere et tilfælde af VITT, som dog ikke har haft dødelig udgang.

 

AstraZeneca-vaccinen blev den 14. april fjernet fra det danske vaccinationsprogram og kan nu kun fås via den frivillige tilvalgsordning.

TjekDet har flere gange tidligere undersøgt påstande om vaccinebivirkninger, der er baseret på indberetninger i VAERS-databasen.

Blandt andet har der tidligere floreret en påstand om, at en toårig pige døde efter at være blevet vaccineret med Pfizers covid-19-vaccine. Også her blev påstanden underbygget med en indrapportering til VAERS. Men efter TjekDets henvendelse fjernede CDC indberetningen fra databasen, fordi de konkluderede, at den var falsk.

Og ifølge det amerikanske faktatjekmedie Snopes er der da heller intet, der forhindrer folk i at indberette falske, misvisende eller upræcise rapporter til VAERS-databasen. Faktisk er der ifølge faktatjekmediet eksempler på, at antivaccinegrupper som Children's Defense Fund har guidet deres følgere i at oprette en journal på VAERS for en måned senere selv at rapportere om en stigning i indberettede bivirkninger

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, Food and Drug Administration (FDA), har dog tidligere understreget over for TjekDet, at VAERS er et vigtigt redskab til at overvåge vaccinesikkerhed. For selvom indberetningerne ikke nødvendigvis er præcise, er databasen et brugbart værktøj til at vurdere, om et muligt sygdomsbillede som følge af vaccination skal undersøges nærmere.

"Det bedste tal vi har"

TjekDet har spurgt Thomas Teglgaard, hvorfor han skriver, at de 6.207 dødsfald i VAERS-databasen "synes at være knyttet til covid-19-vaccinerne", når CDC netop er nået frem til, at de indberettede dødsfald ikke synes at kunne knyttes til vaccinerne. 

Thomas Teglgaard svarer, at man ikke ved, hvor mange der rent faktisk dør af bivirkninger fra covid-19-vaccinerne, fordi mange bivirkninger ikke bliver indberettet. Han tror derfor, at det reelle dødstal som følge covid-19-vaccination er højere end de 6.207 dødsfald, men "dette tal er det bedste, vi har", skriver han i en besked til TjekDet på LinkedIn.

I sit opslag på LinkedIn henviser Thomas Teglgaard til tre studier fra 1994, 2010 og 2015, der skulle dokumentere, at kun cirka én procent af alle bivirkninger indrapporteres. Studiet fra 2015 kan vi ikke få adgang til, og studiet fra 1994 - der faktisk er fra 1995 - vender vi tilbage til. 

Men studiet fra 2010 har TjekDet tidligere kigget nærmere på. Det er lavet af den amerikanske sygesikringsorganisation Harvard Pilgrim Health Care, som har et samarbejde med det anerkendte Harvard University, og studiet finder rigtignok, at færre end én procent af vaccinebivirkninger bliver indberettet til FDA.

Generelt set er det da også rigtigt nok, at der indberettes meget få tilfælde af bivirkninger af lægemidler sammenlignet med, hvor mange tilfælde der faktisk er. Det siger professor Anton Pottegård, der forsker i bivirkninger og brug af lægemidler ved Syddansk Universitet.

“Det er forsvindende få bivirkninger, der bliver indberettet,” siger han.

Alvorlige bivirkninger indberettes hyppigere

Med til historien hører dog, at en del tyder på, at sjældne og alvorlige bivirkninger indrapporteres noget oftere end mere almindelige og milde bivirkninger.

Til nyhedsbureaet Reuters sagde en talsperson for CDC tilbage i februar, at frekvensen for indberetninger varierer, så milde bivirkninger som udslæt har tendens til at blive indrapporteret i mindre grad end alvorlige bivirkninger som anfald.

VAERS fremhæves det som eksempel, at ømhed omkring injektionsstedet hører til blandt de mest almindelige bivirkninger efter vaccination, men at relativt få tilfælde af netop ømhed indrapporteres til databasen.

“På den anden side er mere alvorlige og uventede sundhedsmæssige hændelser sandsynligvis mere tilbøjelige til at blive rapporteret end mindre alvorlige hændelser,” står der.

Det samme fremgår af studiet fra 1995, som Thomas Teglgaard henviser til i sit opslag. Her fandt forskerne, at 68 procent af tilfældene af vaccine-induceret polio efter vaccination med en poliovaccine  det vil sige en ret alvorlig bivirkning  blev indberettet, mens mindre end én procent af tilfældene af bivirkninger som udslæt efter vaccination mod mæslinger  det vil sige sige en relativt mild bivirkning  blev indberettet.

Og i Harvard-studiet fra 2010, som Thomas Teglgaard også henviser til, fandt forskerne, at 0,3 procent af alle bivirkninger ved lægemidler generelt blev indberettet til FDA, mens det samme gjaldt for mellem 1 og 13 procent af de alvorlige bivirkninger. For vaccinebivirkninger specifikt var tallet som nævnt under én procent.

Naturligt nok har ingen af de gamle studier undersøgt indberetninger om bivirkninger for covid-19-vacciner. Men lige nøjagtig når det gælder covid-19-vaccinerne, er der faktisk grund til at tro, at bivirkninger indrapporteres hyppigere end ellers, siger Anton Pottegård.

“Covid-19-vaccinerne er der jo meget stort fokus på, og så er det nye lægemidler, og det resulterer i skærpet indberetningspligt i Danmark,” siger han.

Den skærpede indberetningspligt gør, at læger og en række andre sundhedspersoner er forpligtede til at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. I USA kræver CDC, at læger indberetter ethvert dødsfald efter covid-19-vaccination til VAERS, selv hvis det er uklart, om vaccinationen er årsag til dødsfaldet.

Artiklen fortsætter under billedet

Tjekdet
I forbindelse med covid-19-vaccinerne har læger og andre sundhedspersoner skærpet indberetningspligt. Det betyder, at de er forpligtede til at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Stort mørketal er ikke et problem

Anton Pottegård understreger dog, at det på trods af den skærpede indberetningspligt stadig er “meget, meget langt fra” alle bivirkninger, der bliver indberettet.

Han påpeger, at Lægemiddelstyrelsen, der blandt andet står for registrering af bivirkninger af lægemidler, har opfordret vaccinerede personer til at undlade at indberette almindelige, milde bivirkninger såsom smerte og ømhed på injektionsstedet, feber, hovedpine, træthed og kvalme.

Det skyldes, at styrelsen har modtaget ekstraordinært mange indberetninger af den slags forventede bivirkninger.

Men selv i de tilfælde, hvor bivirkninger i relativt lille grad indrapporteres, er det ikke et problem, siger Anton Pottegård.

“Det gør selvfølgelig, at man ikke kan bruge bivirkningsindberetninger til at se, hvor mange der får bivirkninger, fordi der er en vild underrapportering. Men det ødelægger ikke systemet, for det er jo stadig sådan, at hvis man får et antal indberetninger på en eller anden mærkelig bivirkning, så giver det jo stadig et signal, man kan undersøge i målrettede undersøgelser,” siger han.

Han peger på, at man netop på den måde fik øjnene op for VITT (blodpropper som følge af vaccination, red.) i forbindelse med vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, der altså nu er fjernet fra det offentlige danske vaccinationsprogram.
 

ARTIKLEN ER OPDATERET | 12-08-2021 | KL. 10:32

Et citat fra CDC's hjemmeside i artiklens andet afsnit manglede ordet 'tilgængelig' for at være oversat korrekt. Det er nu tilføjet, så det fremgår, at CDC har sammenholdt tilgængelig sundhedsdata med de indberettede dødsfald og vurderet, at der ikke kan konstateres en årsagssammenhæng med covid-19-vaccinerne.

Opdateret 29. aug 2022